Begravelshjælp

Læs her hvem der kan få begravelseshjælp – og hvordan du søger

Hvad er begravelseshjælp

Begravelseshjælp er en ydelse man kan søge fra det offentlige, som en hjælp til afholdelse af begravelsen. Den betales af afdødes bopælskommune og administreres af Udbetaling Danmark.

Kan vi få begravelseshjælp?

Begravelseshjælpen afhænger af formuen. Den opgøres for at afgøre om der kan udbetales begravelseshjælp og i så fald, hvor meget.

Afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue har også betydning for Begravelseshjælpens størrelse. 

Den udbetales som et engangsbeløb du ikke skal betale skat af. Vi hjælper dig gerne med at ansøge om begravelseshjælp. 

Udbetaling

Bemærk: for personer født før 1. april 1957 udbetales der altid et minimumsbeløb på 1.050 kr. – uanset formue.
Søges kun minimumsbeløb, pga. formue, kan udbetaling straks finde sted.
Begravelseshjælpen fradrages på vores opgørelse.
Søges det højst mulige beløb i begravelseshjælp, vil endelig udbetaling først finde sted ca. 3-4 uger efter indsendelse af Skifterettens opgørelse over boet.

 

 

 

Hurtigt overblik over reglerne

Begravelseshjælp - er det en mulighed?